พระพิฆเนศ องค์นั่งศิลปกร

พระพิฆเนศองค์นั่งเป็นงานปั้นจากผงไม้สัก

พระพิฆเนศองค์นั่ง ศิลปกรขนาด15x20xH20cm.

พระพิฆเนศนั่งศิลปกรความหมายคือ ค้าขายดี อุดมสมบูรณ์ ขจัดอุปสรรค์Exclusive products

Special category of products