พระพิฆเนศ องค์ยืนถืออาวุธปราบมาร

พระพิฆเนศองค์ยืนถืออาวุธปราบมารเป็นงานปั้นจากผงไม้สัก

พระพิฆเนศองค์ยืนขนาด25x25xH35cm.

พระพิฆเนศองค์ยืนถืออาวุธปราบมารความหมายคือ ขจัดศัตรู ชนะอุปสรรค์Exclusive products

Special category of products