พระพิฆเนศ เหยียบหนู

พระพิฆเนศองค์ยืนเหยียบหนู เป็นงานปั้นจากผงไม้สัก

พระพิฆเนศองค์ยืนเหยียบหนู ขนาด25x25xH40cm.

พระพิฆเนศองค์ยืนเหยียบหนู ถืออาวุธปราบมารความหมายคือชนะอุปสรรค์Exclusive products

Special category of products