พระพิฆเนศ เอกขเนกเสวยสุข

พระพิฆเนศองค์นั่งเป็นงานปั้นจากผงไม้สัก

พระพิฆเนศองค์นั่ง เอกขเนกเสวยสุข ขนาด15x20xH20cm.

พระพิฆเนศนั่งเอกขเนกเสวยสุข ความหมายคือ การค้าดี รำ่รวย อุดมสมบูรณ์ ขจัดอุปสรรค์Exclusive products

Special category of products