อักษรมงคลจีน 8 ประการ เขียนสดพู่กันจีน

อักษรมงคลจีนเขียนสด ขนาด 60x90cm.กรอบสีขาวมีกระจก
อักษรจีนมงคล 8 ประการ
忠.(จง) หมายถึง ความจงรักภักดี
孝.(เซี่ยว) หมายถึง ความกตัญญู
仁.(เหริน) หมายถึง คุณธรรม
愛.(อะอิ) หมายถึง ความรัก ความชอบ
礼.(หลี่) หมายถึง ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรม
义.(อี้) หมายถึง สัจจะ
廉.(เร็น) หมายถึง ความสันโดษมักน้อย ความไม่โลภ
耻.(ฉื่อ) หมายถึง ความละอาย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อักษรมงคลจีน 8 ประการ เขียนสดพู่กันจีน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*Exclusive products

Special category of products