Elephant

ช้างเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่ง ผู้ที่ครอบครองจะเป็นผู้ที่มีบารมีและวาสนาสูง ความหมายของช้างคือเป็นตัวแทนของการมีอำนาจวาสนาและบารมีและบริวารเป็นจำนวนมาก มั่งคั่งเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

Categories: , Tag:


Exclusive products

Special category of products